ดร.เซปิง กล่าวถึงการจัดงาน ช่อง 5

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดกิจกรรม "น้อมใจภักดิ์ สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ 1"

ขอขอบคุณคลิปข่าวจาก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5