รีวิวคุณแว่นแก้ว ยอมไม่ได้โดนเรียก ยาย!!

โดนเรียก ยายแก่ ทนไม่ได้ ต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ปัญหา หางตาตก ตีนกาเยอะ ร่องน้ำหมาก ร่องแก้ม กระ ฝ้า ในวัย 62 ปี

ต้องจัดการด้วยการดึงหน้า เลาะฝังฝืด จัดการไขมัน ขอกลับมาเป็นสาววัย 45 อีกครั้ง