ศัลยกรรมปลูกผม

ปลูกผม

Hair Transplant

ศัลยกรรมการปลูกผม เป็นเทคนิคการย้ายรากผมจากบริเวณหนึ่งไปสู่บริเวณหนึ่ง จากบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังศีรษะที่มีผมเยอะและแข็งแรงที่สุด โดยนำเส้นผมที่มีเซลล์รากผมบนศีรษะออกมาทีละกอ ที่คาดว่าจะมีปริมาณรากผมที่ต้องการ จากนั้นนำเอามาแยกรากผมออกทีละรากด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์ ประมาณ 2,000 - 6,000 กราฟ โดยใช้เวลาประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง และใช้น้ำเกลือให้ความชุ่มชื้นแก่รากผม จากนั้นจะนำรากผมที่เตรียมไว้ไปปลูกทีละรากบนบริเวณศีรษะที่เตรียมไว้จนหมด

ศัลยกรรมการปลูกผมที่ประสบความสำเร็จ รากผมจะต้องเติบโตขึ้นมากกว่า 98% ทั้งนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ เทคนิค และความชำนาญของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นสำคัญ

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ปวดตึงศีรษะ ชา และบวมที่หน้าผากได้บ้าง

(ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)