เฟซออฟ หลักฐานความจริง ที่สังคมต้องรู้

 

..

.

คลิปหลักฐานความจริง บอกเล่าเรื่องราวปัญหาบนใบหน้าก่อนเข้าโครงการเฟซออฟ ของคู่กรณีทั้ง 8 ที่ออกรายการกล่าวหาว่าทำให้กลายเป็นหน้าผี ซึ่งต่างให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนผ่าตัด ว่าปัญหาดังกล่าว ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนให้โครงการช่วยแนะนำแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวให้ เรื่องราวความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร ใบหน้าจะดีขึ้นขนาดไหน…ต้องดูคลิปนี้