นวัตกรรมปลูกผม

ปลูกผม

(Hair Transplant)

 

ศัลยกรรมการปลูกผม เป็นเทคนิคการย้ายรากผมจากบริเวณหนึ่งไปสู่บริเวณหนึ่ง  ส่วนใหญ่จะย้ายจากบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังศีรษะที่มีผมเยอะ โดยนำเส้นผมที่มีเซลล์รากผมบนศีรษะออกมาทีละกอ ที่คาดว่าจะมีปริมาณรากผมที่ต้องการ จากนั้นนำเอามาแยกรากผมออกทีละราก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ประมาณ 2,000 - 6,000 กราฟ โดยใช้เวลาประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง และใช้น้ำเกลือให้ความชุ่มชื้นแก่รากผม จากนั้นจะนำรากผมที่เตรียมไว้ไปปลูกทีละรากบนบริเวณศีรษะที่เตรียมไว้จนหมด

ศัลยกรรมการปลูกผมที่ประสบความสำเร็จ รากผมจะต้องเติบโตขึ้นมากกว่า 98% ทั้งนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ เทคนิค และความชำนาญของศัลยแพทย์เป็นสำคัญ

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ ปวดตึงศีรษะ ชา และบวมที่หน้าผากได้บ้าง

(ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)