ตัดสินใจเลือกคู่ไม่ผิด เพราะว่าคู่ชีวิตคนนี้ เก็บเงินให้ทำศัลยกรรมดึงหน้าย้อนวัย

ตัดสินใจเลือกคู่ไม่ผิด เพราะว่าคู่ชีวิตคนนี้ เก็บเงินให้ทำศัลยกรรมดึงหน้าย้อนวัย