ดึงหน้า ยกกระชับหน้า คำชมจากผู้เข้าร่วมโครงการ-วันที่พ่อจากไป