ความมุ่งมั่นของโครงการเฟซออฟ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการศัลยกรรมตกแต่งไทย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล กับความมุ่งหวังที่จะช่วยแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคนไทยที่ต้องการเสริมความงาม ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมความงามที่ถูกต้องปลอดภัย ก่อนที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ให้ดูดียิ่งขึ้น มั่นใจในตนเองมากขึ้น ด้วยฝีมือศัลยแพทย์ตกแต่งไทยที่มีคุณภาพ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

ต้นรัก เฟซออฟ ศัลยกรรม ความงาม ดึงหน้า

คุณต้นรัก ผู้บริหารโครงการเฟซออฟ จึงได้ดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยปรับรูปหน้าและสร้างความมั่นใจให้กลับคืนสู่ผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความสามารถและฝีมือของศัลยแพทย์ตกแต่งไทย เพื่อร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทำศัลยกรรมความงาม หรือ Beauty Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับโลกต่อไป เพื่อรณรงค์ให้คนไทยและชาวต่างชาติเลือกมาใช้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

ต้นรัก เฟซออฟ ศัลยกรรม ความงาม ดึงหน้า

.

คุณต้นรัก
บทมากร วัฒนะนนท์
ผู้บริหารงานโครงการเฟซออฟ