มาตรฐานที่คุณไว้วางใจกับ Dr.Xeping

มาตรฐานที่คุณไว้วางใจกับ Dr.Xeping

การรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการกำหนดคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพในระดับที่สูง เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของทุกๆ คน

มาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นได้แก่  ISO9000 โรงพยาบาลที่ได้รับ ISO9000  แล้วถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบคุณภาพน่าเชื่อถือได้ เพราะมาตรฐาน ISO9000 จะเป็นมาตรฐานที่คอยควบคุมรักษาระดับคุณภาพที่พัฒนาไว้ได้

มาตรฐานของโรงพยาบาล HA หรือ Hospital Accreditation เป็นมาตรฐานที่จะทำให้โรงพยาบาลรักษาคุณภาพไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพ ยิ่งทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนี้

รวมไปถึง JCI หรือ Joint Commission International ซึ่งเป็นมาตรฐานควบคุมโรงพยาบาล ที่ควบคุมให้โรงพยาบาลมีคุณภาพที่ไว้ใจได้ ซึ่งมีโรงพยาบาลในเอเชียเพียง 2 แห่งในโลกที่ได้รับมาตรฐานนี้ คือ โรงพยาบาลในประเทศดูไบ และ โรงพยาบาลในประเทศไทยนั่นเอง