การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

การรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อเป็นการกำหนดคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพในระดับที่สูง เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของทุกๆ คน

มาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นได้แก่ ISO 9000 โรงพยาบาลที่ได้รับ ISO 9000  แล้วถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบคุณภาพน่าเชื่อถือได้
เพราะมาตรฐาน ISO 9000 จะเป็นมาตรฐานที่คอยควบคุมรักษาระดับคุณภาพที่พัฒนาไว้ได้

มาตรฐานของโรงพยาบาล HA หรือ Hospital Accreditation เป็นมาตรฐานที่จะทำให้โรงพยาบาลรักษาคุณภาพไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพ ยิ่งทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนี้

รวมไปถึง JCI หรือ Joint Commission International ซึ่งเป็นมาตรฐานควบคุมโรงพยาบาล ที่ควบคุมให้โรงพยาบาลมีคุณภาพที่ไว้ใจได้ ซึ่งมีโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามเพียง 2 แห่งที่ได้รับมาตรฐานนี้ คือ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งในประเทศดูไบ และ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งในประเทศไทยนั่นเอง