อยากทำ ศัลยกรรม เลือกอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!!

ศัลยกรรม

เพราะการทำ ศัลยกรรม ไม่เหมือนการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนหรือซื้อใหม่ได้แต่การทำศัลยกรรมคือการผ่าตัดกับร่างกายของเรา หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น การแก้ไขจะทำได้ยาก ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรคำนึงถึงอันดับแรก คือเรื่องของ “ความปลอดภัย”. ทำอย่างไรให้การทำศัลยกรรมปลอดภัยในระยะยาวไม่มีผลแทรกซ้อน เช่น แผลติดเชื้อ จมูกทะลุ หน้าอกแข็ง ปิดตาไม่สนิท ตาแหก ตาปลิ้น ทำอย่างไรให้ปลอดภัย??

 

1. ศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียด เลือกคลินิก/โรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน เลือกแพทย์ที่จบเฉพาะทางและมีประสบการณ์มากๆ “ยิ่งเลือกเป็น ยิ่งปลอดภัย” ครับ

2. พยายามทำให้น้อยที่สุด คนเราไม่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมหลายๆอย่างครับ ทำเฉพาะจุดที่มีปัญหาจริงๆ ทำเฉพาะจุดที่เราไม่มั่นใจจริงๆ ก็เพียงพอแล้ว “ยิ่งทำน้อย ยิ่งปลอดภัย” ครับ

3. ทำให้พอดีกับร่างกาย อย่าทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติ ฝืนโครงสร้างร่างกายของเรามากจนเกินไป เช่น เสริมจมูกแบบโด่งมากๆ, เสริมหน้าอกแบบขนาดใหญ่มากๆ… การทำเหล่านี้อาจสวยในตอนแรก แต่ไม่ปลอดภัยและเกิดผลแทรกซ้อนได้ในระยะยาว เช่น เสริมจมูกโด่งมาก มีโอกาสทะลุ, เสริมหน้าอกใหญ่มาก มีโอกาส หน้าอกแข็ง หย่อนคล้อย และเสียรูปได้มากในอนาคต…… “ยิ่งพอดี ยิ่งปลอดภัย” ครับ

  • เมื่อปลอดภัยแล้ว ลำดับต่อมาที่ควรคำนึงถึงคือเรื่องของ คุณภาพ การทำศัลยกรรมที่มีคุณภาพ คือจะต้องทำออกมาแล้ว แผลเล็ก เจ็บน้อย หายเร็ว ดูเป็นธรรมชาติ และสวยถูกใจเรา

  • เทคนิค วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของแต่ละที่ มีคุณภาพเป็นอย่างไร? แบบไหนสวยถูกใจเรา? อันนี้เป็นอันดับถัดมาที่ต้องศึกษาดูถัดจากความปลอดภัย

สุดท้ายเลย หากความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์เท่าเทียมกันจึงจะดูที่” ราคา”เปรียบเทียบกันครับ
อย่าลืมนะครับ เพราะการทำศัลยกรรมไม่เหมือนการเลือกซื้อสินค้า แต่เป็นการผ่าตัดกับร่างกายของเรา จึงควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และมีคุณภาพที่สุด

“เลือกความปลอดภัย และคุณภาพ มาก่อน ราคา” เสมอ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mthai