ความมุ่งมั่นของโครงการเฟซออฟ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการศัลยกรรมตกแต่งไทย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล กับความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคนไทยที่ต้องการเสริมความงามด้วยการทำศัลยกรรม ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง