Temporal Brow Lift ดึงขมับกระชับใบหน้า

Temporal Brow Lift ดึงขมับกระชับใบหน้า

Temporal Brow Lift ดึงขมับกระชับใบหน้า

ปัญหาของริ้วรอยเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยตีนกา ผิวหนังหย่อนคล้อย จนเกิดเป็นปัญหาหนังตาตก คิ้วตก ตาตุ่ย เป็นต้น ส่งผลให้หลายคนขาดความมั่นใจ จนไม่กล้าแม้แต่หัวเราะ ยิ้ม หรือแสดงสีหน้า เพราะทำให้เห็นริ้วรอยชัดขึ้น

การดึงขมับ ด้วยเทคนิค Temporal Brow Lift เป็นเทคนิคหนึ่งในการศัลยกรรมแก้ไข เรื่องของรอยตีนกา ตาตก ตาเศร้า หนังตาตก โดยจะช่วยให้ผิวหนังบริเวณนั้นตึงขึ้น รอยตีนกาที่เคยมี และหนังตาที่เคยห้อยยานลงมาก็จะถูกยกและเลือนหายไปอย่างถาวร