ดึงหน้า ยกกระชับหน้า คำชมจากผู้เข้าร่วมโครงการ-รัตนสุภา-1