ดึงหน้า ยกกระชับหน้า คำชมจากผู้เข้าร่วมโครงการ-เจี๊ยบ-1