ดร.เซปิง กล่าวถึงการจัดงาน ช่อง5

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดกิจกรรม "น้อมใจภักดิ์ สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ 1"

นับจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จึงได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในชื่อ "น้อมใจภักดิ์ สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อแผ่นดินไทย"

ขอขอบคุณคลิปข่าวจาก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5