รากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

Dental Implants (รากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน)
รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann
รากฟันเทียมไททาเนียม Ankylos
รากฟันเทียมไททาเนียม Osstem