รีวิว ดึงหน้า คุณแว่นแก้ว 62 ยอมไม่ได้โดนเรียก ยาย!!

โดนเรียก “ยายแก่” จนทนไม่ได้ จึงต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง

เพื่อแก้ปัญหา หางตาตก ตีนกาเยอะ ร่องน้ำหมาก ร่องแก้ม กระ ฝ้า ในวัย 62 ปี

ต้องจัดการด้วยการดึงหน้าเฟซออฟ เลาะฝังฝืด จัดการไขมัน ปรับรูปหน้าให้กลับมาดูสาวขึ้นอีกครั้ง

.

.

.