การเคลือบผิวฟัน/วีเนียร์

การเคลือบผิวฟัน/วีเนียร์

เคลือบฟันเทียม ( Porcelain Veneer) เป็นวัสดุบางๆ สีเหมือนฟัน ที่ใช้ติดแทนเคลือบฟัน บริเวณด้านหน้าของผิวฟัน เพื่อความสวยงาม แก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟันเทาที่เกิดจากสารเตรตร้าไซคลีน หรือคราบต่างๆ หรือฟันที่ถูกทำลาย ให้มีสีและขนาดที่สวยงาม รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวฟันอีกด้วย ทั้งนี้คราบสีต่างๆ เช่นคราบอาหาร คราบบุหรี่ ชา และกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุเซรามิกท ี่ใช้ใน การเคลือบผิวฟันได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการติดคราบดังกล่าว

เคลือบฟันเทียม ช่วยแก้ปัญหาของความผิดปกติในลักษณะต่าง ๆ เช่น แก้ไขรูปร่างของฟันที่ไม่ดี แก้ไขการเรียงตัวของฟัน แก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่มีฟันซี่เล็กหรือใหญ่เกินไป ฟันบิ่น แตกหรือหัก หรือฟันที่มีผิวฟันไม่เรียบ ผิวฟันด้านหน้าถูกทำลาย เช่นฟันที่ผุด้านหน้า ฟันกร่อน ฟันสึก เป็นต้น

การเคลือบผิวฟัน หรือ วีเนียร์

การเคลือบผิวฟัน หรือ วีเนียร์

การเคลือบผิวฟัน หรือ วีเนียร์