หลักฐานความจริงที่สังคมควรรับรู้

..

.

คลิปหลักฐานความจริง บอกเล่าเรื่องราวปัญหาบนใบหน้าก่อนเข้าโครงการเฟซออฟ ของคู่กรณีทั้ง 8 ที่ออกรายการกล่าวหา ซึ่งต่างให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนผ่าตัด ว่าปัญหาดังกล่าว ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนให้โครงการช่วยแนะนำการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวให้ เรื่องราวความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร ใบหน้าจะดีขึ้นจริงขนาดไหน…ต้องติดตามรับชม