แพทยสภาในประเด็นที่เราร้องเรียนไปเป็นเวลาเกือบ 4 ปี