4 ปี กับโครงการเฟซออฟ

 4 ปีที่เรายืนข้างศัลยกรรมที่ได้มาตรฐาน
เดินหน้าติดปีกความรู้ ส่งเสริมคนไทยเข้าใจศัลยกรรมที่ปลอดภัย

    

พ.ศ. 2559 จากจุดเริ่มต้นของโครงการเฟซออฟ บาย ดร.เซปิง การเดินทางกว่า 4 ปีที่ผ่านมา ที่ดร. เซปิง ไชยศาส์น ประธานโครงการเฟซออฟได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมความงาม เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งชายและหญิงได้สวยอย่างปลอดภัย เพราะเรายืนยันว่าศัลยกรรมต้องทำโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ระดับโลก JCI เท่านั้น

.

หลายหมื่นคนที่เข้ามาขอรับคำปรึกษากับโครงการ แตกต่างที่มาแต่ทุกคนมาด้วยความตั้งใจและเชื่อมั่นในตัว ดร.เซปิง ไชยศาส์น เชื่อมั่นว่าโครงการฯคือแสงสว่างสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุข ไม่ต้องทนทุกข์จากศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน

.

ในทุกๆวัน โครงการยังคงพบความผิดปกติจากการทำศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เดินทางเข้ามาปรึกษากับโครงการอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญญาจากการทำล็อคหน้า ปัญหาการฉีดซิลิโคนเหลว ปัญหาร้อยไหมถาวรซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา นอกจากนี้ยังพบปัญญาจากการทำหน้าอก และการแก้ไขรอยแผลเป็นหลังการทำศัลยกรรมกับสถานเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยประเด็นการให้บริการศัลยกรรมที่ไม่ถูกต้องนี้ ดร.เซปิง เองเป็นคนที่ออกมายืนหยัดในความถูกต้อง “การทำศัลยกรรมควรทำโดยศัลย์แพทย์เท่านั้น”

.

ซึ่งทางโครงการยังคงรอคำตอบความคืบหน้าจากแพทยสภาในประเด็นที่เราร้องเรียนไปเป็นเวลาเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา

.

แม้ในวันนี้โครงการเฟซออฟ บาย ดร.เซปิง กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ ความท้าทายที่เกิดจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ทำให้ความน่าเชื่อถือของโครงการลดลง แต่อุปสรรคเหล่านี้ไม่สามารถบั่นทอนกำลังใจของทุกคนในโครงการลงได้ เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว่าเราไม่เคยหลอกลวงหรือกระทำการอื่นใดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

.

โครงการเฟซออฟ บาย ดร.เซปิง เชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกันทั้งประชาชนและสถานศัลยกรรมความงามสามารถเปลี่ยนแปลงวงการศัลยกรรมไทยให้อยู่ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ในระดับสากล เพื่อหยุดปัญหาศัลยกรรมที่ผิดพลาด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศัลยกรรมต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ และที่สำคัญการทำศัลยกรรมต้องทำโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น

.

ตลอด 4 ปีของการเดินทาง โครงการเฟซออฟ บาย ดร.เซปิง ยังคงเดินหน้าให้คำปรึกษาสำหรับคนไทยที่ไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เราจะเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทย สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดว่าการทำศัลยกรรมโดยศัลย์แพทย์ตกแต่งไทย มีมาตรฐานและการบริการที่ดี

.

โครงการเฟซออฟ บาย ดร.เซปิง ไม่ได้มีการโฆษณาเกินจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาจากวันที่เริ่มเปิดโครงการมาจนถึงวันนี้เรายืนยันคำเดิมมาตลอดว่า “จุดประสงค์ของโครงการ คือ การส่งเสริมวงการแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งของประเทศไทย ให้คนไทยรับรู้ และตื่นตัวกับการใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่ต้องหมดเงินจำนวนมากกับการไปศัลยกรรมที่ต่างประเทศ หรือถูกหลอกไปศัลยกรรมกับสถานพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง”

.

ดร.เซปิง ไชยศาส์น ประธานโครงการเฟซออฟ ขอเชิญคนไทยที่เชื่อมั่นในความถูกต้อง ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงวงการศัลยกรรมไทยให้ปลอดภัยและมีมาตรฐาน ศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานต้องหมดไป ขอคนไทยรวมพลังกัน “ปฏิเสธความไม่ถูกต้อง” และจับมือยืนอยู่เคียงข้างความถูกต้องไปกับเรา

.

…เฟซออฟ บาย ดร.เซปิง  ฉลาดสวยโดยผู้มีประสบการณ์ตัวจริง…

.

.