เบื้องหลัง “กำลังใจ” ที่ได้รับมา

เสียงชื่นชม กำลังใจ และ คำขอบคุณที่มีมากมาย ของผู้เข้าร่วมโครงการเฟซออฟ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“เราไม่ได้ดีหรือเลว เพราะปากคนที่ใส่ร้ายเรา
#คุณภรภัค

.

.

.

คนดีๆ ถูกกลั่นแกล้ง “เวรกรรม” มีจริงค่ะ!
#คุณเยาวเรศ – อเมริกา

.

.

.

.

เพราะ “ความสวย” เรามีต้นทุนมาไม่เท่ากัน
เราจึงต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วย
#คุณเพ็ญประภา

.

.

.